Users who own this game also own:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Half-Life
Half-Life
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mass Effect 2
Mass Effect 2

Users who love this game also love:

Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Star Fox 64
Star Fox 64
Puchi Novel: Betsuri no Juuichigatsu
Puchi Novel: Betsuri no Juuichigatsu