Users who own this game also own:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Wii Sports
Wii Sports
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

Kirby: Air Ride
Kirby: Air Ride
Super Paper Mario
Super Paper Mario
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie