Users who own this game also own:

Metroid Prime
Metroid Prime
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Animal Crossing
Animal Crossing
God of War
God of War

Users who love this game also love:

Silent Hill
Silent Hill
The Bouncer
The Bouncer
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
We Love Katamari
We Love Katamari