Users who own this game also own:

Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon X
Pokemon X