Users who own this game also own:

Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Itou Hatasu Mu-Dan no Shogi Dojo
Itou Hatasu Mu-Dan no Shogi Dojo
3D Thunder Blade
3D Thunder Blade
Double Yakuman II
Double Yakuman II
Sougou Kakutougi Rings: Astral Bout 3
Sougou Kakutougi Rings: Astral Bout 3

Users who love this game also love:

Youkai Douchuuki
Youkai Douchuuki
Hototogisu
Hototogisu
GB Harobots
GB Harobots
Doubutsu no Mori
Doubutsu no Mori
Genpei Toumaden
Genpei Toumaden