Users who own this game also own:

Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Mega Man 8 Anniversary Edition
Mega Man 8 Anniversary Edition
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2