Users who own this game also own:

Pokemon Rumble World
Pokemon Rumble World
GoldenEye 007
GoldenEye 007
SimCity 2000
SimCity 2000
Mega Man X5
Mega Man X5
Mega Man X6
Mega Man X6