Users who own this game also own:

Mobile Suit Z-Gundam
Mobile Suit Z-Gundam
Kanazawa Shogi '95
Kanazawa Shogi '95
College Terra Story
College Terra Story
Kyuukon: Sennen Shoujo
Kyuukon: Sennen Shoujo
Mezase! Koushien
Mezase! Koushien