Users who own this game also own:

Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Diablo II
Diablo II
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Fallout
Fallout

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario 64
Super Mario 64