Users who own this game also own:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
The Longest Journey
The Longest Journey
Golden Sun
Golden Sun
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Resident Evil 4
Resident Evil 4

Users who love this game also love:

David Beckham Soccer
David Beckham Soccer
Akari by Nikoli
Akari by Nikoli
Tony Hawk's Downhill Jam
Tony Hawk's Downhill Jam
Disney Sports: Football
Disney Sports: Football
Kyotokei
Kyotokei