Users who own this game also own:

Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Alundra
Alundra
RollerCoaster Tycoon 3: Platinum!
RollerCoaster Tycoon 3: Platinum!
RollerCoaster Tycoon 2: Triple Thrill Pack
RollerCoaster Tycoon 2: Triple Thrill Pack

Users who love this game also love:

Fairy Fencer F
Fairy Fencer F
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
RollerCoaster Tycoon: Corkscrew Follies Expansion
RollerCoaster Tycoon: Corkscrew Follies Expansion
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Spyro 2: Season of Flame
Spyro 2: Season of Flame