Users who own this game also own:

64 Oozumou
64 Oozumou
Samurai Spirits: Kenkaku Yubinan Pack
Samurai Spirits: Kenkaku Yubinan Pack
Robopon 2: Ring Version
Robopon 2: Ring Version
Final Fantasy Agito
Final Fantasy Agito
Pachinko Kaou: Misora Hibari
Pachinko Kaou: Misora Hibari

Users who love this game also love:

Batman: Vengeance
Batman: Vengeance
Konjiki no Gashbell!! Yuujou no Tag Battle
Konjiki no Gashbell!! Yuujou no Tag Battle
Tamagotchi
Tamagotchi
Psycho Pinball
Psycho Pinball
Hexcite: The Shapes of Victory
Hexcite: The Shapes of Victory