Users who love this game also love:

Order of War: Challenge
Order of War: Challenge
Hero Shuugou!! Pinball Party
Hero Shuugou!! Pinball Party
McDonalds Monogatari: Honobono Tenchou Ikusei Game
McDonalds Monogatari: Honobono Tenchou Ikusei Game
Revenge of the 'Gator
Revenge of the 'Gator
Shikakui Atama o Maru Kusuru: DS Joushiki, Nanmon no Shou
Shikakui Atama o Maru Kusuru: DS Joushiki, Nanmon no Shou