Users who own this game also own:

Kamen Rider V3
Kamen Rider V3
Mega Man 10
Mega Man 10
Chishiki-Ou Series: Train Master
Chishiki-Ou Series: Train Master
at Enta! Taisen Mahjong 2
at Enta! Taisen Mahjong 2
Nashi-jiru Action! Funassyi no Yukai na Ohanassyi
Nashi-jiru Action! Funassyi no Yukai na Ohanassyi