Users who own this game also own:

Momotarou Dentetsu 16
Momotarou Dentetsu 16
Ayaka Shibito Portable
Ayaka Shibito Portable
Aedis Eclipse: Generation of Chaos
Aedis Eclipse: Generation of Chaos
King of Colosseum II
King of Colosseum II
Brave Fencer Musashi
Brave Fencer Musashi