Users who own this game also own:

Ojarumaru: Gekkou Machi Sanpo de Ojaru
Ojarumaru: Gekkou Machi Sanpo de Ojaru
Doraemon no Study Boy: Kuku Game
Doraemon no Study Boy: Kuku Game
Kawaii Hamster
Kawaii Hamster
Bakushou: Ai no Gekijou
Bakushou: Ai no Gekijou
The Black Bass
The Black Bass