Users who own this game also own:

FIFA 99
FIFA 99
Eko no Kids: Taga Tame Hi Kane Ha Naru
Eko no Kids: Taga Tame Hi Kane Ha Naru
Buttsubushi
Buttsubushi
Aorio
Aorio
Twinkle Star Sprites
Twinkle Star Sprites