Users who own this game also own:

Nintendogs: Chihuahua & Friends
Nintendogs: Chihuahua & Friends
Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Black Ops II
Prince of Persia: The Forgotten Sands
Prince of Persia: The Forgotten Sands
Hyrule Warriors
Hyrule Warriors
Pokemon Omega Ruby
Pokemon Omega Ruby

Users who love this game also love:

Pac-Tac
Pac-Tac
Bishoujo Senshi Sailor Moon
Bishoujo Senshi Sailor Moon
Doko Demo Raku Raku! DS Kakeibo
Doko Demo Raku Raku! DS Kakeibo
Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection
Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection
Dragon Dance
Dragon Dance