Users who own this game also own:

Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001
Asuka 120% Final: Burning Fest. Final
Asuka 120% Final: Burning Fest. Final
Skullgirls
Skullgirls
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Users who love this game also love:

Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Super Street Fighter IV: Arcade Edition
Super Street Fighter IV: Arcade Edition
htoL#NiQ: Hotaru no Nikki
htoL#NiQ: Hotaru no Nikki
Shin Megami Tensei: Persona 3
Shin Megami Tensei: Persona 3
Yakuza 3
Yakuza 3