Users who own this game also own:

Radiata Stories
Radiata Stories
Xenogears
Xenogears
Tales of Symphonia
Tales of Symphonia
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Valkyria Chronicles
Valkyria Chronicles