Users who own this game also own:

Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
Pokemon White Version
Pokemon White Version
Super Mario Strikers
Super Mario Strikers
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl