Users who own this game also own:

Tetris 2 + BomBliss
Tetris 2 + BomBliss
Heracles no Eikou: Toujin Makyouden
Heracles no Eikou: Toujin Makyouden
Chara*Core! AliceSoft
Chara*Core! AliceSoft
Ys Book I & II
Ys Book I & II
Crimson Gem Saga
Crimson Gem Saga