Users who own this game also own:

Metal Gear Solid: VR Missions
Metal Gear Solid: VR Missions
007: The World is not Enough
007: The World is not Enough
007: NightFire
007: NightFire
Mega Man 3
Mega Man 3
Street Fighter Alpha 2
Street Fighter Alpha 2

Users who love this game also love:

Tekken 4
Tekken 4
Mega Man III
Mega Man III
F-Zero
F-Zero
New Super Mario Bros. 2
New Super Mario Bros. 2
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid