Users Playing this game are also playing:

Starcraft II: Heart of the Swarm
Starcraft II: Heart of the Swarm
Persona 4 Arena
Persona 4 Arena
Extermination
Extermination
AirBlade
AirBlade
Resident Evil: Dead Aim
Resident Evil: Dead Aim

Users who own this game also own:

Fate/Stay Night
Fate/Stay Night
Tsukihime
Tsukihime
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Ever17: Out of Infinity
Ever17: Out of Infinity
Katawa Shoujo
Katawa Shoujo

Users who love this game also love:

Sharin no Kuni, Himawari no Shoujo
Sharin no Kuni, Himawari no Shoujo
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Phoenix Wright: Ace Attorney
Phoenix Wright: Ace Attorney
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors
Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors