Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Paper Jam
Mario & Luigi: Paper Jam
Blaster Master: Enemy Below
Blaster Master: Enemy Below
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2
Vectorman
Vectorman