Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Race the Sun
Race the Sun
Freecell
Freecell
Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version

Users who love this game also love:

Gakuyuu Unmeikyoudoutai: Friends in the Same RPG
Gakuyuu Unmeikyoudoutai: Friends in the Same RPG
Nanami no Oshiete Eibunpou DS: Kisokara Manabu Step Up Gakushuu
Nanami no Oshiete Eibunpou DS: Kisokara Manabu Step Up Gakushuu
Mon Premier Karaoke
Mon Premier Karaoke
G.G Series: Wonder Land
G.G Series: Wonder Land
Arcade Game Series: Galaga
Arcade Game Series: Galaga