Users who love this game also love:

Crayon Shin-Chan: Uchuu de Achoo!? Yuujou no Oba-Karate!!
Crayon Shin-Chan: Uchuu de Achoo!? Yuujou no Oba-Karate!!
Phantom Brave: We Meet Again
Phantom Brave: We Meet Again
99Moves
99Moves
NASCAR Unleashed
NASCAR Unleashed
Habu Yoshiharu Shogi de Kitaeru: Ketsudanryoku DS
Habu Yoshiharu Shogi de Kitaeru: Ketsudanryoku DS