Users who own this game also own:

HameDori Jikkyou Chuukei! Keimai Hatsu Ecchi 12-Jikan
HameDori Jikkyou Chuukei! Keimai Hatsu Ecchi 12-Jikan
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Tekken 3
Tekken 3
Metal Gear Solid 2: Substance
Metal Gear Solid 2: Substance
Championship Lode Runner
Championship Lode Runner

Users who love this game also love:

Custom Maid 3D II
Custom Maid 3D II
Metal Gear Solid Integral
Metal Gear Solid Integral
SoulCalibur II
SoulCalibur II
Mega Man 4
Mega Man 4
Koumajou Densetsu II: Yougen no Chingonka
Koumajou Densetsu II: Yougen no Chingonka