Users who own this game also own:

Mario Bros. Special
Mario Bros. Special
Deadly Towers
Deadly Towers
Mega Man
Mega Man
Gradius
Gradius
Punch Ball Mario Bros.
Punch Ball Mario Bros.

Users who love this game also love:

Choro Q 64 2
Choro Q 64 2
Absolute BrickBuster
Absolute BrickBuster
Dariusburst: Chronicle Saviours
Dariusburst: Chronicle Saviours
Super Mario Advance
Super Mario Advance
AiRace
AiRace