Users who own this game also own:

Chrono Cross
Chrono Cross
Pokonyan! Henpokorin Adventure
Pokonyan! Henpokorin Adventure
Uchuusen Cosmo Carrier
Uchuusen Cosmo Carrier
Omega Force One
Omega Force One
Navy Blue '90
Navy Blue '90

Users who love this game also love:

Colin McRae Rally
Colin McRae Rally
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Top Gear Rally 2
Top Gear Rally 2