Users who own this game also own:

Anime Freak FX Vol. 2
Anime Freak FX Vol. 2
Anime Freak FX Vol. 3
Anime Freak FX Vol. 3
Fire Woman Matoigumi
Fire Woman Matoigumi
Anime Freak FX Vol. 6
Anime Freak FX Vol. 6
Anime Freak FX Vol. 4
Anime Freak FX Vol. 4

Users who love this game also love:

Resident Evil
Resident Evil
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni
Groove Heaven
Groove Heaven
Pri Pri: Primitive Princess!
Pri Pri: Primitive Princess!
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League