Users who own this game also own:

John Madden Football
John Madden Football
Hyper Sports
Hyper Sports
Kieta Princess
Kieta Princess
Phantasy Star II Text Adventure: Eusis no Bouken
Phantasy Star II Text Adventure: Eusis no Bouken
The Mask
The Mask

Users who love this game also love:

All Kamen Rider: Rider Generation 2
All Kamen Rider: Rider Generation 2
DoraKazu: Nobita no Suuji Daibouken
DoraKazu: Nobita no Suuji Daibouken
Dangerous Jiisan to 1000-nin no Otomodachi Ja
Dangerous Jiisan to 1000-nin no Otomodachi Ja
Hybrid Heaven
Hybrid Heaven
San Goku Shi 12
San Goku Shi 12