Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Tekken 3
Tekken 3

Users who love this game also love:

Resident Evil: Director's Cut
Resident Evil: Director's Cut
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Silent Hill
Silent Hill
Dino Crisis
Dino Crisis
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne