Users who own this game also own:

Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Gran Turismo
Gran Turismo
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog

Users who love this game also love:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
F1 World Grand Prix
F1 World Grand Prix
F-1 World Grand Prix
F-1 World Grand Prix
F-Zero X
F-Zero X
GoldenEye 007
GoldenEye 007