Users who own this game also own:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Chrono Cross
Chrono Cross
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Shenmue
Shenmue
Silent Hill
Silent Hill
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Soukaigi
Soukaigi