Users who own this game also own:

Gran Turismo
Gran Turismo
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot

Users who love this game also love:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Disney/Pixar A Bug's Life
Disney/Pixar A Bug's Life
Crash Team Racing
Crash Team Racing
Onimusha: Warlords
Onimusha: Warlords
Darkstalkers 3
Darkstalkers 3