Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot

Users who love this game also love:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Balloon Kid
Balloon Kid
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
NBA Showtime: NBA on NBC
NBA Showtime: NBA on NBC
Mega Man 2
Mega Man 2