Users who own this game also own:

Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Gran Turismo
Gran Turismo
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Tekken 3
Tekken 3
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition