Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Mega Man X4
Mega Man X4
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Bloody Roar II
Bloody Roar II
Tekken 3
Tekken 3
Bloody Roar
Bloody Roar