Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Mega Man X4
Mega Man X4
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped