Game Box Shots

Shinji Daigeki Action: Rasetsu no Ken (JP)
JP 04/28/99
Soul of the Samurai (US)
US 08/31/99
Ronin Blade (EU)
EU 1999
Ronin Blade (Value) (EU)
EU 03/30/01

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.