Users who own this game also own:

Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Tekken 3
Tekken 3
Grand Theft Auto 2
Grand Theft Auto 2
WWF Attitude
WWF Attitude