Users who own this game also own:

Tekken 3
Tekken 3
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII