Users who own this game also own:

Super Mario 64
Super Mario 64
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Paper Mario
Paper Mario
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Prototype
Prototype
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Moon Chronicles: Episode 4
Moon Chronicles: Episode 4
Naniwa no Akindo: Futte Nanbo no Saikoro Jinsei
Naniwa no Akindo: Futte Nanbo no Saikoro Jinsei
Bleach GC: Tasogare Ni Mamieru Shinigami
Bleach GC: Tasogare Ni Mamieru Shinigami