Users who own this game also own:

Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII

Users who love this game also love:

Tomba!
Tomba!
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Rogue Galaxy
Rogue Galaxy
Devil May Cry 3: Special Edition
Devil May Cry 3: Special Edition
Apocalypse
Apocalypse