Users who own this game also own:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Apocalypse
Apocalypse
Tekken 3
Tekken 3
WWF SmackDown!
WWF SmackDown!

Users who love this game also love:

Tenchu: Stealth Assassins
Tenchu: Stealth Assassins
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Quake II
Quake II
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics