Users who own this game also own:

Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

ModNation Racers
ModNation Racers
PlayStation All-Stars Battle Royale
PlayStation All-Stars Battle Royale
DOA2: Hardcore
DOA2: Hardcore
BioShock Infinite
BioShock Infinite
Ratchet & Clank Collection
Ratchet & Clank Collection