Users who own this game also own:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon