Credits

Character DesignYoshitaka Amano
DirectorKatsuyoshi Kawahara
DirectorHideshi Kyonen
DirectorKazuhiko Yoshioka
Executive ProducerYoichi Wada
Movie CoordinatorShiho Sasaki
Movie DirectorKoji Wakasono
Movie ProgrammerNaoto Uenaka
Movie Sound EditorEiji Nakamura
MusicTsuyoshi Sekito
Music ComposerNobuo Uematsu
Original DevelopmentKouichi Ishii
Original DevelopmentAkitoshi Kawazu
Original DevelopmentHironobu Sakaguchi
Original DevelopmentKazuko Shibuya
Original DevelopmentHiromichi Tanaka
ProducerYusuke Hirata
ProgrammerNASIR
Sound EditorTomohiro Kamiya
Sound EditorMasataka Saito
Sound ProgrammerMinoru Akao

Contributions