Users who own this game also own:

Wild Arms
Wild Arms
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Wild ARMs 2
Wild ARMs 2
Chrono Cross
Chrono Cross
Vagrant Story
Vagrant Story

Users who love this game also love:

Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles
Majin Tensei
Majin Tensei
Metal Gear Online
Metal Gear Online
Mega Man 2
Mega Man 2