Users who own this game also own:

Wild Arms
Wild Arms
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Chrono Cross
Chrono Cross
Suikoden
Suikoden
Grandia
Grandia

Users who love this game also love:

Final Fantasy V
Final Fantasy V
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Shin Megami Tensei IV
Shin Megami Tensei IV
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch