Users who own this game also own:

Digimon Digital Card Battle
Digimon Digital Card Battle
Dino Crisis
Dino Crisis
Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Astro Boy: Omega Factor
Astro Boy: Omega Factor
Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters