Users who own this game also own:

Super Robot Spirits
Super Robot Spirits
Pitfall: Beyond the Jungle
Pitfall: Beyond the Jungle
Ultra Golf
Ultra Golf
Dasshutsu Adventure: Akumu no Shinigami Ressha
Dasshutsu Adventure: Akumu no Shinigami Ressha
Daito Giken Premium Pachi-Slot Collection: Yoshimune
Daito Giken Premium Pachi-Slot Collection: Yoshimune